Aký materiál na prístrešok (KVH, oceľ, nerez)

KVH HRANOLY  ( konštrukčné masívne drevo )

KVH hranoly sa v našich končinách vyrábajú najčastejšie zo smrekového reziva. Výroba KVH prebieha vysušením reziva na 15 % s toleranciou +/- 3 % a ďalej je rezivo hobľované na presný rozmer. Z vysušených a ohobľovaných hranolov je nutné vyrezať vady (miesta po vypadaných sukoch, rozpraskané časti hranolu a iné), aby výrobok splnil predpísanú normovú kvalitu.

Na časti reziva, ktoré už neobsahuje neprípustné vady, sú z čela hranolu vyfrézované zubové spoje (tzv. cinky), do ktorých sa nanesie lepidlo a pomocou ktorých sú jednotlivé kusy k sebe tlakom zlepené. Takýmto spôsobom vznikne vysušený, hobľovaný hranol vysokej akosti v dĺžkach, ktoré nie sú obmedzené dĺžkou guľatiny. Najčastejšie sa kvôli transportu vyrábajú KVH hranoly v dĺžkach 13 m.

Vďaka svojím vlastnostiam sú KVH hranoly ideálnou voľbou pri stavbe pergol a prístreškov v kombináciami krytín ako Lexan a sklo. Naproti klasickému stavebnému rezivu sa nekrútia, no ponechajú si estetickosť a pevnostné nároky. Pokrútenie reziva by mohlo znamenať poškodenie spojov krytiny a následné zatekanie.

 Charakteristika výrobku:

PREČO DREVO

-        drevo je obnoviteľná surovina
-        jeho použitie a likvidácia nezaťažuje životné prostredie
-        má nesporné tepelnoizolačné prednosti
-        pomer hmotnosti k pevnostným vlastnostiam a cene ho predurčuje na širokú škálu použitia

CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE KVH

-        Konštrukčné masívne drevo KVH je stavebné rezivo z ihličnanov – prevažne smrek – v priečnom reze z jedného kusa, teda nie je vyrobený vrstvením viacerých lamiel na hrúbku, ani na výšku.
-        KVH je prevažne používané pre konštrukcie, ktorých priečny rez je stanovený podľa nosnosti / DIN 4074-1 .
-        Výroba predmetných KVH je dozorovaná,  výrobok musí zodpovedať norme DIN 4074-1. Výrobky sú certifikované a prostredníctvom mechanicky vyrazených číselných kódov na každom výrobku identifikovateľné.

Výhody KVH hranolov

-       Materiál je vysušený- odoláva drevokazným hubám a hmyzu. Vysokou teplotou počas sušenia je sterilizovaný od možných zárodkov biotických škodcov.
-       KVH hranoly sú tvarovo stále. To znamená, že sa už nekrútia a nepraskajú.
-       KVH hranoly majú po celej dĺžke a šírke rovnakú veľkosť, ktorá je dôležitá pre dokonalú rovnosť drevostavieb.
-       Štandardné dĺžky sú až 13 m
-       Hmotnosť dreva vďaka vysušeniu je nižšia oproti mokrému rezivu. Vďaka tomu je jednoduchšia manipulácia a preprava.
-       KVH hranoly sú hobľované so zrazenými hranami. Pre pohľadové použitie ich stačí prebrúsiť a ošetriť lazúrov.

ZNAKY A KRITÉRIA

-        KVH spĺňa doplňujúce špeciálne kritéria popísané v Technických a kvalitatívnych podmienkach. Vlhkosť KVH je 15 %, najviac však 18 %.
Umelé sušenie dreva eliminuje následné neželané tvarové zmeny v zabudovanej konštrukcii.
-        Pri maximálnej vlhkosti dreva 18% sa vylučuje prípad poškodenia drevokaznou hubou. Preto je možné upustiť od preventívnej chemickej ochrany, ak po zabudovaní je garantované, že nebude vo vlhkom prostredí bez prístupu vzduchu.

 KLINOVÉ SPOJE – METÓDA NEKONEČNÉHO VLYSU CINK )

-        KVH sa vyrába len dĺžkovým napájaním prostredníctvom silného zubového spojenia jednotlivých dielčich kusov do dĺžky max 13 m. Klinový spoj v KVH neoslabuje priečny rez a nemusí byť preto zohľadňovaný pri výpočtoch prierezu.